Kérdőív az “Egyetemi tantárgy”c. tantárgyhoz

A tantárgyra vonatkozó vélemények

 1. Van-e szükség alapozó tantárgyak ismeretére a tananyag megértéséhez?
 2. Igen Nem

 3. Ha igennel válaszolt, milyen tantárgyakra gondolt?
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 5. Hogyan ítéli meg a tantárgy kapcsolatát más tantárgyak témaköreivel?

Csak ismétel korábbi ismereteket ¨

Más szempontok alapján mutat be korábbi ismereteket ¨

Épít a korábban megtanult ismeretekre, de újakat is ad ¨

Teljesen új ismereteket ad ¨

 1. Mennyire ítéli hasznosnak a tantárgyat vagy a témát a leendő szakmájára való felkészülésben? (Értékelje 1-5-ig: 1- teljesen szükségtelen,…, 3 – közepesen hasznos,…, 5 - nélkülözhetetlen.)
 2. Milyen írott formában áll rendelkezésére a tananyag?

Semmilyen ¨

Tavalyi hallgatói jegyzet ¨

Előadásvázlat (saját kézirat) ¨

Oktatási segédlet, segédanyag (tanári összeállításban) ¨

Nyomtatott jegyzet ¨

Cikkek, szakkönyvek ¨

Internet ¨

 1. Milyennek ítéli meg a tananyag frissességét, aktualitását? (Értékelje 1-5-ig: 1- elavult, régi szakanyagok,…, 3 – közepesen friss,…, 5 – aktuális, friss szakanyagok.)
 2. Mennyire érthető a tananyag? (Értékelje 1-5-ig: 1- érthetetlen,…, 3- közepesen érthető,…, 5 – könnyen érthető.)
 3. Megfelelő-e az előadási óraszám? (Értékelje 1-5-ig: 1- az óraszám kevés,… 3 – túl sok..., 5 – éppen elegendő,.)
 4. Milyen a szemléltetés? (Értékelje 1-5-ig: 1 – egyáltalán nem volt szemléltetés,…, 3 – kevés volt, ... 5 – éppen elegendő.)
 5. Mennyire kedvelte meg a témaköröket? (Értékelje 1-5-ig: 1- egyáltalán nem tetszik,…, 3 – érdekesek a témák, ..., 5 – ez volt eddig az egyik kedvenc tantárgyam.)

 

 

“Oktató Oszkár” oktatóra vonatkozó vélemények

 1. Milyen oktatási segédeszközöket használt rendszeresen az oktató?
 2. Semmilyet ¨

  Kréta és szivacs ¨

  Írásvetítő, fólia ¨

  Videó és televízió ¨

  Számítógép és kivetítő ¨

 3. Hogyan értékeli az oktató felkészültségét? (Értékelje 1-5-ig: 1- rendszeresen érzékelhető felkészületlenség,…, 3 – közepesen felkészült,…, 5 – mindig meggyőző a felkészültsége.)
 4. Követhető, jegyzetelhető volt-e az előadás? (Értékelje 1-5-ig: 1- nem jegyzetelhető,…, 3 – közepesen jegyzetelhető,…, 5 – könnyen, jól jegyzetelhető.)
 5. Érdeklődést felkeltő, élvezetes-e az ismeretek átadása? (Értékelje 1-5-ig: 1- élvezhetetlen,…, 3 – átlagos,…, 5 – élvezetes, érdeklődést felkeltő.)
 6. Mennyire tartja be az oktató az előre meghirdetett tematikát? (Értékelje 1-5-ig: 1- egyáltalán nem tartja be,…, 3 – többször eltér attól,…, 5 – teljes mértékben betartja.)
 7. Kitölti-e az oktató az időkeretet? (Értékelje 1-5-ig: 1- rendszeresen rövidebbek az órák,…, 3 – néha rövidebb, néha hosszabb,…, 5 – mindig pontosan betartja az időt.)
 8. Mennyire tekinti az oktató a hallgatókat kollégának? (Értékelje 1-5-ig: 1- nem tekinti kollégának,…, 3 – közömbösen viselkedik,…, 5 – teljes mértékben kollegiális.)
 9. Milyen formában kerülhetett kapcsolatba az oktatóval?

Csak a tanórákon ¨

Az órák után ¨

Fogadóórán ¨

Bármikor, amikor a szobájában volt ¨

Szakmai rendezvényen ¨

Tanulmányi kiránduláson ¨

E-mailben ¨

Bármilyen más rendezvényen ¨

 1. Mennyire elégedett összességében az oktató óráival? (Értékelje 1-5-ig: 1- teljesen elégedetlen,…, 3 – közepesen elégedett,…, 5 – teljes mértékben elégedett.)

A válaszadóra vonatkozó információk*

 1. Neme:
 2. Szakja:
 3. Tagozata (nappali, levelező, posztgraduális):

* A válaszadás önkéntes.