Terminológiai adatbázis 19677 szócikk
Kun-hírek, 2004. febr. 4.

Az Igazságügyi Minisztérium hasznos szótára az Interneten (http://www.eujogszab.hu)

Hazánknak az Európai Unióhoz való csatlakozásával a magyar nyelv hivatalos és munkanyelv lesz. Az európai közösségi jogszabályok magyar nyelvre történő lefordításával az Európai Unióhoz való csatlakozásra készülünk fel, a csatlakozás időpontjában ugyanis közzé kell tenni magyar nyelven a teljes hatályos közösségi joganyagot. Ehhez a nyersanyagot a magyar kormánynak kell szolgáltatnia, és a fordítások az Igazságügyi Minisztérium Fordításkoordináló Egységének koordinációjában készülnek. Tekintettel a közösségi jogszabályok lefordításának jelentőségére, a közösségi jogszabályok által használt idegen nyelvű szakszavak, szakkifejezések magyar megfelelőinek mindig ugyanolyan tartalommal, jelentéssel kell szerepelniük a közösségi jogszabályok fordításaiban. E kifejezések jelentős része ismeretlen, idegen volt a magyar nyelvnek, és a Közösséghez való közeledés előrehaladtával számos kísérlet született ezek magyar fordításaira. Az egységesség hiánya és az egy szóhoz kapcsolódó többféle fordítás használata azonban sok esetben zavart okoz a közösségi jogszabályok értelmezésében, a jogharmonizációs munka során, valamint az Európai Unióval foglalkozó szakirodalomban is. A terminológiai konzisztencia megteremtésének célja az is, hogy a közösségi fogalmakat a mindennapi gondolkodásban egyértelművé tegye. Végső soron az egységesítés egyfajta kommunikációs tisztánlátást szolgál: egy adott közösségi kifejezéshez egy szakmailag és nyelvileg is elfogadott magyar megfelelőnek kell tartoznia. E célok megvalósulását segíti az Igazságügyi Minisztérium által karbantartott terminológiai adatbázis.

Mivel az adatbázis a közösségi jogszabályokra alapul, csak a jogszabályok szövegeiben előforduló terminológia található meg benne (vagyis magyarról angolra fordított kifejezések például nem). Az adatbázis alapvetően angol-magyar párokra épül, és egy angol kifejezéshez több magyar, illetőleg francia és német megfelelő is tartozhat. A kifejezések használatát illetően a forrás (CELEX-szám, illetve szöveges forrásmegjelölés), a szakterület és a meghatározás, illetve megjegyzés mezők igazíthatnak el. Kereséskor a minél több találat érdekében az "Azt a szócikk tartalmazza" opciót érdemes választani. Rövidítés keresésekor a "Rövidítésre keres" beállítást kell megjelölni. Az adatbázis tartalma folyamatosan bővül és frissül, többek között ezért sincs lehetőség arra, hogy az internetes keresőfelületen kívül más módon (tartalmának egy az egyben való letöltésével) hozzáférhetővé tegyük.

Az észrevételeket, kérdéseket az eu-terminologia@im.hu címre várjuk.

Igazságügyi Minisztérium

European Union law (Eur-lex)

Utolsó frissítés: 2004.01.27. 17:03:36

Kérem a felhasználókat, hogy a honlapot a benne jelentkező hiba miatt ne az ÉBER alól próbálják megnyitni, hanem külön írják be a címet!

Közreadja: Kun-Szabó Tibor, SECAL-projekt, Veszprém